ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ


Α.Φ.Μ.
800976674
Διεύθυνση
ΑΝΩΝΥΜΩΝ 0
Τ.Κ.
18050
Δήμος
ΣΠΕΤΣΕΣ

Δημοσιεύσεις

Οικονομικό Έτος 2019

Τίτλος
IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2018 Αρχείο